КЪЩА ЗА ГОСТИ "ПРИ ПОПА" - СВИЩОВ
ОНЛАЙН РЕЗЕРВАЦИЯ

Резервирай стаи в хотел "Свищов" (При Попа).


Направи резервация

Общи условия

1. РЕЗЕРВАЦИИ
1.1. Заявката за резервация се извършва онлайн чрез формата за резервации Резервацията се счита за валидна ако е направена 1 ден преди датата на настаняване.
1.2. ХОТЕЛ "При Попа". връща потвърждение на резервацията по зададения от Вас имейл до 1 час. След направянето и в сайта www.pripopa.com

2. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ
2.1.Авансовото плащане по Вашата резервация е стойността на първата нощувка и може да бъде изпратено по следните два начина :По банков път на сметката на Хотел „При Попа“ или като въведете номерата на Вашата дебитна или кредитна карта във виртуалният ни ПОС терминал в сайта ни www.pripopa.com
2.2. Цените в чужда валута се изчисляват по фиксинга на БНБ в деня на плащане.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
3.1. ХОТЕЛ " При Попа ". се задължава да предостави в съответствие с настоящите условия туристическите услуги, заплатени от Потребителя.
3.2. ХОТЕЛ " При Попа ". има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. ХОТЕЛ " При Попа ". има право да задържи депозита в размер на първата нощувка.
3.3. ХОТЕЛ " При Попа " се задължава да уведоми своевременно Потребителя за евентуални промени в цените на предлаганите туристически услуги.
3.4. Потребителят се задължава да заплати стойността на първата нощувка в срок до една седмица , считано от датата на направената резервация онлайн.
3.5 Ако потребителят направи резервация до 5 дни преди датата на настаняване не е задължително да превежда депозит , но при възможност от Ваша страна и като гаранция за престоя Ви е желателно да бъде преведен депозит в размер на стойността на една нощувка.
3.6 Ако желаете да промените детайлите на Вашата резервация след като сте получили потвърждение Ние ще направим всичко възможно да Ви помогнем.
3.7. Потребителят няма право да прехвърля правата и задълженията си на трето лице без да е уведомил за това ХОТЕЛ " При Попа ".

4. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ
4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на ХОТЕЛ " При Попа ". на услугите по резервацията, той се задължава да компенсира потребителя при надлежно доказани в писмена форма вреди, ако рекламацията е подадена в срок не по-късно от 7 дни след края на резервацията. ХОТЕЛ " При Попа ". се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на Потребителя. Максималната граница на отговорност на ХОТЕЛ " При Попа ". в тези случаи е до 80 % от стойността на тези услуги.
4.2. ХОТЕЛ " При Попа ". не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на резервацията, ако причините за това се дължат на:
а) Потребителя
б) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на резервацията
в) непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на ХОТЕЛ " При Попа " и неговите контрагенти/партньори/ при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
4.3. Ако ХОТЕЛ " При Попа " не може да извърши настаняване в заявеното от Потребителя време за настаняване, то той е длъжен да уведоми незабавно Потребителя и да му предложи друго заведение за настаняване на същата, по-висока или по-ниска цена със съответно прихващане, доплащане или връщане на разликата. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 24 часа след получаване на уведомлението от ХОТЕЛ " При Попа ". Потребителят декларира, че посочените от него в резервационната бланка телефони, факс, e-mail са действителни и могат да бъдат използвани от ХОТЕЛ " При Попа ". за бързо и неотменно предаване на уведомлението. Ако Потребителят не приеме предложеното, той може да се откаже от резервацията си, без да дължи неустойки или обезщетение, като ХОТЕЛ " При Попа ". му възстановява платените от него суми по резервацията в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ.

5. НЕУСТОЙКИ
5.1. В случай на анулация от страна на Потребителя в срок до 14  дни преди датата на настаняване ХОТЕЛ " При Попа ". връща пълния размер на евентуалния депозит.
5.2. В случай на анулация от страна на Потребителя в срок по-малко от 14  дни ХОТЕЛ " При Попа ". удържа неустойка в размер на 1 нощувка по направената резервация.
5.3. При предсрочно заминаване на туриста се удържа неустойка в размер на една нощувка.
5.4. При форсмажорни обстоятелства, независещи от Потребителя и ХОТЕЛ " При Попа ". сумата по резервацията на Потребителя се връща на 100%. За форсмажорни обстоятелства се считат такива непредвидими и неконтролируеми събития като земетресения, наводнения или други стихийни бедствия и катастрофи, а също така стачки, война или военни действия.

 


LiveZilla Live Help